Parasetamol Nedir?

Parasetamol Nedir?
Parasetamol, analjezik ve antipiretik etkileri olan bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında Suadiye escort gastrointestinal kanalda hızla emilir. Maksimum plazma konsantrasyonuna 1-1.5 saatte ulaşır ve yarı ömrü 2 saattir. Hepatik CYP2E1 tarafından idrarla değişmeden atılan inaktif bir metabolite hızla metabolize edilir.

Parasetamol karaciğerde aldehit dehidrojenaz tarafından metabolize edilir. Parasetamolün ana metabolik yolları, bir aldehite oksidasyon ve glukuronidasyon veya sülfatlama yoluyla konjugasyondur. Bu işlem, tümü idrarla atılan üç ana metabolit verir.

Serbest parasetamol (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehit), parasetamolden oluşan ilk metabolittir ve in vivo olarak çok düşük seviyelerde oluşur. Serbest parasetamol, parasetamolün birincil metaboliti N-asetil-p-benzokinon imin (NAPQI) ve ardından sülfatlanmış metabolitlere biyotransformasyonunda öncüdür.

NAPQI metabolitinin, yüksek dozlarda parasetamol uygulandığında gözlenen hepatotoksisiteden sorumlu 24 saat escort olduğu düşünülmektedir. Çalışmalar, NAPQI'nin parasetamolün hepatotoksisitesinden sorumlu olmadığını göstermiştir ve NAPQI oluşumunun asetaminofen hepatotoksisitesinin bir sonucu değil, ilaç metabolizmasının geç bir ürünü olduğu görülmektedir.

Parasetamol (p-hidroksibenzoik asit), parasetamolün (p-hidroksibenzoik asit) biyolojik olarak en aktif metabolitidir. Parasetamol asidik koşullar altında oksidasyona uğradığında oluşur.